The times, they are a-changin

 

Beste bordspelliefhebber, sympathisant en toevallige passant

We staan als club voor de deur van ons 15de levensjaar en dat leek ons het uitgelezen moment om ons te onderwerpen aan de nodige zelfreflectie. We hebben de club en onze werking onder de loep genomen en zijn tot de conclusie gekomen dat de tijd rijp is om het roer om te gooien.

Al langer dan een decennia hebben we ons belangeloos ingezet om onze favoriete hobby op een constructieve maar gezellige manier te promoten. We organiseerden een team uitstap naar Spiel en ettelijke toernooien in opdracht van de Belgische bordspelfederatie. We hebben als één van de eerste clubs International Tabletop Day ondersteunt, al was het maar kleinschalig, en we riepen ontelbare spelnamiddagen en -avonden in het leven. Romans, tijdschriften en kranten zijn als leesvoer moeten wijken voor onnoemlijk veel spelregels zodat we onze aanwezige spelliefhebbers zo snel mogelijk op weg konden helpen. De afgelopen jaren mogen we fier terugblikken op ons jaarlijks Boardgamefest waarvoor we op zoek gingen naar extra sponsoring om de ervaring voor de bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Als we iedereen zouden uitnodigen die ooit zijn weg naar Sir Playalot vond, dan overdrijven we niet als we tegen de 100 personen aanleunen. Kortom we did it all for you, the players!

Maar zoals Bob Dylan het al lyrisch omschreef: “The times they are a-changin’ “ en zo ook het bordspellen universum. De beurs in Essen bijvoorbeeld is uitgegroeid van een aangename en betaalbare ervaring tot een immens spektakel met een haast onoverzichtelijk kluwen aan nieuwe titels waardoor de gezelligheid wat verdwenen lijkt. Kickstarter en Asmodee houden de ontwerpers/uitgevers/retailers in een wurggreep. Als spelers zijn we verwaand geworden en ‘eisen’ we metalen muntstukken, custom dobbelstenen en speciale meeples voor we een spel onze blik waardig achten. En dichter bij huis versnippert het aanbod aan clubs. Enerzijds een leuke vaststelling, want het biedt meer speelmogelijkheden, maar anderzijds draagt dit bij tot een gemiddeld lagere opkomst, want waarom zou iemand uit Antwerpen naar Hemiksem afzakken als hij in The Playground terecht kan. Deze tendens -en het feit dat we er niet jonger op worden- heeft ervoor gezorgd dat we ons geweer van schouder veranderen.

Concreet betekent dit het volgende: vanaf het komende seizoen (2019-2020) zetten we een punt achter het gebruik van onze lidkaart en uiteraard het daaraan verbonden inschrijvingsgeld. Met andere woorden iedereen zal gratis zijn beentjes onder de spellentafels kunnen steken in ons opgefrist lokaal. Uit elke actie volgt echter een reactie en daardoor schrappen we ons jaarlijks feestje in de grote zaal, vermits de opbrengsten van de lidkaarten dit event mee bekostigden. Zolang we echter ons lokaal ter beschikking hebben, zullen we iedere bordspel enthousiasteling met open armen blijven ontvangen tijdens onze traditionele clubavonden.

We willen van deze gelegenheid ook gebruik maken om een nieuwe huisregel in de verf te zetten. Door de jaren heen ontstond de gewoonte om titels mee te brengen uit de persoonlijke collectie van verschillende leden. Omdat er in het verleden jammer genoeg al enkele kleine ongelukjes zijn gebeurd met omgevallen glazen, vragen we om in de toekomst uw drankjes NIET op de speeltafels te plaatsen. Dit uit respect voor het materiaal van de barmhartige Samaritaan die zijn spellen ter beschikking stelt voor gezellige clubavonden.

Kunnen we ons 15-jarig jubileum zomaar laten passeren? Waarschijnlijk niet maar het hoe, het waar en het wanneer houden we nog in beraad. Uiteraard is het de evidentie zelve dat jullie op tijd en stond op de hoogte worden gehouden van enig initiatief omtrent deze heuglijke verjaardag.

Via deze weg willen we alvast iedereen bedanken die er mee voor zorgden dat we al die fantastische herinneringen hebben opgebouwd en hopelijk kunnen we de komende seizoenen daar nog ettelijke aan toevoegen.

En dan nu op naar het volgende seizoen!

LET’S PLAY SOME GAMES!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *